1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinės svetainės www.revuclinic.lt (toliau – „Svetainė“) savininkas ir administratorius, kaip ir asmens duomenų valdytojas yra UAB DMK LT, įmonės kodas 303016984, PVM kodas LT100007586717 (toliau – „Pardavėjas”), adresas korespondencijai Vytauto pr. 23, Kaunas, LT-44352, Lietuva, elektroninio pašto adresas – labas@revuclinic.lt.

1.2. Šios Pirkimo-Pardavimo svetainėje taisyklės (toliau – „Taisyklės“) – tai teisinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Pardavėjo ir Lankytojo (toliau – „Pirkėjas“). Šis dokumentas nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas Svetainėje, įskaitant ir Pirkėjus nepanorėjusius užsiregistruoti.

1.3. Pirkėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) jos paslaugomis yra visiškai atsakingas ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Pirkėjui apsiperkant Svetainėje, taikomos Taisyklės galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.5. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kuri atsiranda dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Lankytojų registracija ir Pirkimo-Pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir paslaugomis galima tik pateikus visus būtinus paslaugai suteikti asmens duomenis Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos laukelius (vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris) ir Pirkėjo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save Pardavėjui, kad jis galėtų tinkamai įvykdyti Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.2. Pirkti Svetainėje turi teisę:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2.3. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 2.2 punktu, Pirkėjas turi teisę atlikti mokėjimus už prekes ar paslaugas šioje Svetainėje.

2.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamas prekes ar paslaugas ir suformavęs prekių krepšelį bei pasirinkęs apmokėjimo būdą, ir susipažinęs su www.revuclinic.lt Pirkimo-Pardavimo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Ši sutartis galioja iki visiško Pirkėjo ir Pardavėjo pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.

2.5. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo-Pardavimo sutartys yra saugomos svetainės www.revuclinic.lt duomenų bazėje.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Visą informaciją, susijusią su asmens duomenimis ir pateiktą internetinei Svetainei www.revuclinic.lt, tvarko Pardavėjas pagal raštiškai patvirtintas Asmens duomenų apsaugos taisykles, kurios yra pateiktos šioje Svetainėje (Žr. Privatumo politika).

3.2. Pirkėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) jos paslaugomis yra visiškai atsakingas ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Svetainės Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas svetainėje www.revuclinic.lt laikydamasis šių Taisyklių ir kitų šios Svetainės nustatytų Taisyklių tvarka, bei privalo vadovautis pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-Pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties su Pardavėju (2001 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 258 LR ūkio ministro įsakymas, dėl „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių ar paslaugų įsigijimo dienos, išskyrus tuos atvejus, jei iki numatytos paslaugų suteikimo dienos yra likusios mažiau nei 2 darbo dienos.

4.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu atsisakyti naudotis Svetaine.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Svetainėje užsakytas prekes ar paslaugas sutartą kainą.

4.5. Pirkėjo įsigytomis paslaugomis gali naudotis tik vienas asmuo, t.y. įsigijus procedūrų kursą ir gavus nuolaidą už didesnį kiekį paslaugų, procedūras išnaudoti gali tik vienas asmuo, paslaugos nėra dalinamos ar keičiamos.

4.6. Įsigijus plaukų šalinimo lazeriu procedūrų kursą, jį išnaudoti galima per 3 metus nuo įsigijimo datos. Šiuo laikotarpiu už tą pačią vieno vizito kainą galima įsigyti ir daugiau papildomų procedūrų. 

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia šių ar kitų šioje Svetainėje nurodytų Taisyklių punktus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti, Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine arba visai panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių ar paslaugų krepšelio dydį, t. y. minimalią pinigų sumą, kurios nepasiekus Pirkėjo užsakymas nebus vykdomas.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą prekę ar paslaugą.

5.6. Susidarius tam tikroms sąlygoms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui sustabdyti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.

5.7. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą ar išankstinę registraciją, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka (Žr. Privatumo politika).

5.9. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo paprašyti sumokėti rezervacijos mokestį, kuris vizito metu išskaičiuojamas iš paslaugos kainos. Jei Pirkėjas numatytu laiku paslaugai neatvyksta ir apie tai nepraneša likus bent 2 darbo dienoms iki suplanuotos datos, rezervacijos mokestis nėra grąžinamas ar perkeliamas. Jei Pirkėjas jau yra sumokėjęs už procedūras avansu, nuo jo nuskaičiuojamas 30 EUR rezervacijos mokestis neatvykus į suplanuotą vizitą ir apie tai nepranešus, likus bent 2 d.d. 

6. Prekių pirkimas Svetainėje, kainos ir atsiskaitymo tvarka

6.1. Pirkėjas visas prekes esančias Svetainėje, taip pat ir už Pardavėjo teikiamas paslaugas gali atsiskaityti visą parą, 7 (septynias) dienas per savaitę. Jei Pirkėjui reikalinga PVM sąskaita-faktūra, jos pareikalauti Pirkėjas gali per 2 darbo dienas nuo atlikto mokėjimo el. parduotuvėje ar fiziniame Pardavėjo padalinyje. Praėjus ilgiau nei 2 darbo dienoms, sąskaitos-faktūros nebeišrašomos.

6.2. Visų prekių ar paslaugų kainos Svetainėje yra nurodomos eurais.

6.3. Į prekės ar paslaugos kainą jau yra įskaičiuoti visi mokesčiai.

6.4. Kiekvieną kartą Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.

6.5. Gavus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu bus atsiųstas užsakymo patvirtinimo laiškas. Jeigu atsiunčiamas laiškas su užsakymo nepatvirtinimu, tai reiškia, kad užsakymas užpildytas neteisingai arba mokėjimas nebuvo atliktas.

6.6. Pirkėjo pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina per 24 darbo valandas nuo jo gavimo momento.

6.7. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Pirkėjas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

6.8. Pirkėjas atsiskaityti už perkamas prekes ar paslaugas gali:

6.8.1. išankstiniu banko pavedimu – kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą. Kai mokama išankstiniu banko pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Neatsiskaičius per 24 val., po sekančių 48 val. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

6.8.2. grynaisiais pinigais, iš anksto suderinęs ir atvykęs į Pardavėjo padalinį per nurodytą terminą.

6.8.3. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiuo apmokėjimo būdu, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį.

6.9. Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą išankstiniu banko pavedimu įsipareigoja visą sumą už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes ar paslaugas, patvirtinama rezervacija.

7. Prekių ir paslaugų kokybės garantija

7.1. Kiekvienos Svetainėje www.revuclinic.lt parduodamos prekės ar paslaugos savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės ar paslaugos esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad dėl Pirkėjo individualių organizmo savybių kai kurios paslaugos gali būti nesuteiktos. Tokie klausimai aptariami gyvos konsultacijos su Pardavėjo specialistais metu.

8. Prekių ar paslaugų grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Norėdamas grąžinti prekę remiantis šių Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas turi parašyti Prašymą dėl prekių ar mokėjimo už paslaugas grąžinimo, nurodant grąžinimo priežastis, prekės pavadinimą, pridėti apmokėjimo patvirtinimą ir pateikti kartu su grąžinamomis prekėmis (jei pirktos prekės).

8.3. 8.1. punkto numatyta teise Pirkėjas gali susigrąžinti mokėjimą pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių ar paslaugų įsigijimo dienos, išskyrus tuos atvejus, jei iki numatytos paslaugų suteikimo dienos yra likusios mažiau nei 2 darbo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 4.2. punkte nustatyta tvarka.

8.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.4.2. prekė turi būti nesugadinta;

8.4.3. prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (Pastaba: šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą Taisyklių 8.2. punkte nurodytą prekių grąžinimo dokumentą.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėse nustatytos tvarkos.

8.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats, arba per Pardavėjo kurjerį. Jei prekė (-ės) grąžinamos remiantis Taisyklių 4.2. punkte nustatyta teise, prekių išlaidas padengia Pirkėjas. Kai grąžinama gauta ne ta prekė arba nekokybiška, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis arba kokybiškomis.

8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neįskaitant kainos už pristatymą. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į Pirkėjo banko sąskaitą.

8.8. Pirkėjas, įsigijęs paslaugų paketą su pritaikyta nuolaida už procedūrų kiekį ir nusprendęs, kad jam pakankamas mažesnis procedūrų skaičius, likusią sumą už procedūrų kiekį gali panaudoti kitoms Pardavėjo teikiamoms paslaugoms. Jei Pirkėjas nepageidauja šio pinigų likučio išnaudoti kitoms paslaugoms, jam galimas pinigų grąžinimas, tačiau iš sumos išskaičiuojamos pritaikytos nuolaidos. Toks pinigų grąžinimas galimas ne vėliau nei per 1 metus nuo apmokėjimo. 

9. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registruodamasis šioje Svetainėje, tada tokiu atveju Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine www.revuclinic.lt Svetaine.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.4. Jei Pardavėjo internetinėje Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar jų vykdomą veiklą, jų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir joms (jiems) neatstovauja.

9.5. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas internetinėje Svetainėje www.revuclinic.lt savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti ir nutraukti akcijų sąlygas. Nepaisant to, net akcijas nutraukus, prekių Pirkimo-Pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai išlieka.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Svetainėje www.revuclinic.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais elektroniniais pašto adresais ir telefonais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto, telefoninių ryšių paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Svetainės www.revuclinic.lt prekių Pirkimo-Pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Šiose Taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.