Kas mes?

Ši privatumo politika nustato įmonės UAB „DMK LT“, juridinio asmens kodas 303016984, įsikūrusios adresu Vytauto pr. 23, Kaunas, (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės www.revuclinic.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką. Šis dokumentas nustato tik www.revuclinic.lt svetainės privatumo politiką, Valdytojas neatsako už kitų internetinių puslapių, į kuriuos galite būti nukreipti, siekiant gauti daugiau informacijos, privatumo politiką.

 

Kokią informaciją renkame ir kam ji naudojama?

Socialiniai tinklai

Lankytojai gali būti nukreipiami į Valdytojo socialinių tinklų paskyras, kurių nuorodos pateikiamos tinklalapyje www.revuclinic.lt. Lankytojui pačiam palikus komentarą ar susisiekus asmenine žinute, Valdytojas gali matyti lankytojo asmeninius duomenis, įskaitant vardą, pavardę, miestą ir kitus duomenis, kuriuos lankytojas yra paviešinęs savo socialiniuose tinkluose. Tokie duomenys gali būti renkami registracijos ar tiesioginės rinkodaros tikslais.

Informaciją siunčiant per socialinių tinklų paskyras, lankytojų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šių socialinių tinklų valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinių tinklų valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Už šių tinklų privatumo politikas valdytojas neatsako, todėl rekomenduojame su jomis taip pat susipažinti.

 

Kontaktinės formos

Slapukai (angl. cookies)

Mes nuolat tobuliname interneto svetainę ir siekiame, kad naudotis  www.revuclinic.lt būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Tam turime žinoti, kokia informacija labiausiai domina lankytojus, iš kurių miestų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai prisijungia, kokią naršyklę naudoja, kokiu svetainės turiniu domisi, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Kad svetainė tinkamai veiktų, į Jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas, vadinamas slapukais. 

 

Registracija paslaugoms

Užsiregistruoti paslaugoms lankytojas gali skambindamas ar rašydamas Valdytojo nurodytais kontaktais, susisiekdamas per socialinius tinklus arba užpildydamas registracijos formą svetainėje www.reviclinic.lt. Registracijos tikslais renkamas lankytojo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, paslauga, kuriai registruojamasi, bei papildomi duomenys, nurodomi lankytojo. 

Interneto svetainėje esančioje registracijos formoje nenurodę minėtų duomenų, negalėsite užsiregistruoti Valdytojo teikiamoms paslaugoms. Be jūsų pateiktos informacijos minėtu tikslu Valdytojas taip pat tvarkys ir registravimosi paslaugoms datą. Šie duomenys saugomi iki kol lankytojas reikalauja ištrinti valdomus asmens duomenis.

 

Skiltis „Karjera“

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo įmonėje, asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti įmonėje. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Valdytojas gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus, kai jis atsiunčia Valdytojui savo gyvenimo aprašymą (CV).

Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktų duomenų Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, LinkedIn, Facebook, Twitter) profilius ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) nurodytus buvusius darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Siekdamas patikrinti, ar kandidato į darbuotojus pateikti kvalifikacijos įrodymai (diplomai, sertifikatai ir pan.) yra autentiški, Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato į darbuotojus pateiktuose kvalifikacijos įrodymuose nurodytas mokymo įstaigas.

 

Lankytojų teisės į duomenų apsaugą

Lankytojas, kurio asmens duomenys tvarkomi Valdytojo, turi teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištrinti, perkelti ar apriboti duomenų tvarkymą. Lankytojas turi teisę nesutikti su duomenų valdymu ar pateikti skundą prižiūrinčioms institucijoms. Su duomenų valdymo politika lankytojas gali susipažinti paskambinęs ar parašęs Valdytojo nurodytais kontaktais arba atvykęs į Valdytojo padalinį.